Nawr ‘te. Y Nadolig, gŵyl lawn Mariah Carey yn ailadrodd tro ar ôl tro, mulled wine am wyth yn y bore a’r Mari Llwyd yn cnocio ar y drws pob pum munud. Mae’n amser i ddod at ein gilydd i ddathlu a joio mas draw gyda’n teulu a ffrindiau ac wrth gwrs, i roi anrhegion… ond, well, mae ‘na wastad un person sydd mor anodd i brynu ar gyfer! Be wnes i brynu nhw llynedd? Novelty mug arall? Lynx Africa set fel bod ni dal yn yr ‘90au? 

Mae rhaid i chi brynu nhw rhywbeth yn does? Wel, dyma’r flwyddyn i ddweud NA! Mor neis â “traddodiadol” yw hi i brynu rhywbeth i bawb yn y teulu, dy hen ffrindiau ysgol a chymryd rhan yn yr secret santa gyda criw’r swyddfa, a chymaint â’n bod ni gyd yn caru bargen Black Friday, mae gor-brynnu a’r gwastraff cysylltiedig yn cael effaith anferthol ar ein hamgylchedd, ac i’n pwrs. Eleni, mae’n hen bryd i ni ddechrau meddwl am ffordd fwy cynaliadwy i ddathlu Gŵyl y Baban a throi hi’n Ŵyl Wyrdd Y Baban…a fi’n siŵr fyddai Caryl Parry Jones yn cytuno hefyd! 

Felly, be allwn ni neud i fod yn fwy cynaliadwy dros y Nadolig?

Yn syml, peidiwch a gor-brynnu neu brynu dim ond er mwyn brynu. Yn lle prynu dy fam di rhyw declyn diweddaraf fydd hi siŵr o fod ddim yn ddeall shwt mae gweithio, beth am brynu profiad iddi hi yn lle? Gall profiadau fod yn fwy cynaliadwy na rhoddion materol, ac mae ymchwil yn dangos y gallant arwain at fwy o hapusrwydd ‘fyd. Felly, be am brynu diwrnod sba i ddau yn yr Parkgate Hotel, taith o amgylch Stadiwm Principality neu Stiwdios BBC Cymru? Ar gyfer rhywun sy’n joio bwyd, prynwch docyn ar gyfer y ‘Cosmopolitan Cardiff Food Tour’ neu os rydych chi’n nabod rhywun ag obsesiwn G&T, be am daith rownd Distyllfa Castell Hensol? Nid un unig yw hon yn well i’r amgylchedd ond gall rhoi profiadau dros nwyddau materol feithrin perthnasoedd cryfach, ac i fi, dyna beth ddylai Nadolig fod ar ei gyfer.

Credit: Hensol Castel Distillery

Ar yr un nodyn, nid yw rhoi cardiau taleb yn draddodiad Nadolig anghyffredin erbyn heddiw. Nawr, er bod hyn dal mewn ffordd yn cefnogi’r pryniant o nwyddau materol, mae prynu cardiau taleb ar gyfer cwmnïau bach, annibynnol a lleol llawer yn well i’r economi lleol na phrynu cardiau taleb i gwmni enfawr, ac felly’n fwy cynaliadwy o lawer. Felly os ydych chi’n adnabod rhywun sy’n hoff o ffasiwn, yn lle prynu cerdyn taleb iddynt ar gyfer un o brif adwerthwyr y stryd fawr, beth am roi cerdyn taleb iddynt ar gyfer cwmnïau yr wyf wedi ysgrifennu amdano eisoes, fel Flamingos Vintage yn Ganolfan Siopa Capitol neu Over Seas Apparel yn yr Arcêd Frenhinol.

Credit: @over_seas_apparel

Mae’r uchod wrth gwrs yn ddibynnol ar ba mor parod ydych chi ar gyfer y Nadolig. Os ydych chi wedi ei chwblhau siopa’n barod (da iawn chi!), mae ‘na dal ffordd y gallwch chi fod yn fwy cynaliadwy. Pob blwddyn mae dros 1 milliwn o gilogramau o babur lapio yn diweddaru ar safloedd tirlenwi oherwydd diffyg system rheolaeth gwastraff effeithol – sy’n LOT! Ond s’dim byd allwn ni neud am hwn, nac oes? OES! Yn anymwybodol, mae nifer o bobl yn prynu papur lapio sy’n gynnwys plastig, sydd ddim yn gallu cael ei ailgylchu. Felly, eleni gwnewch yn siŵr i brynu papur lapio o gwmnïau megis EcoNature sydd m’ond yn defnyddio deunyddiau ailgylchadwy, heb blastig ag sy’n cael ei werthu mewn siopau ac archfarchnadoedd ar draws Caerdydd i gyd.

Written by Tom Kemp

Author WCS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *