Mae cynaliadwyedd yn minefield cymhleth; nid gofalu am ein hôl troed carbon yn unig yw hi. Mae’n ymwneud â gwariant craff i gefnogi busnesau annibynnol Caerdydd, lleihau ein treuliant cyffredinol, prynu’n ail law, tyfu cynnyrch eich hunain… meddyliwch am y ciwiau trên Caerdydd Canolog ar ddiwrnod gêm – hir, troellog ac yn llethol, mae’r rhestr gynaliadwyedd yn debyg. Ond gall pethau bach mynd ymhell o ran sicrhau ffordd o fyw mwy cynaliadwy ac nid oes angen ailwampio eich bywyd yn llwyr i wneud gwahaniaeth eleni. Gyda’r switshis symlaf a amlinellir yn yr erthygl hon, byddwch ar eich ffordd i fyw bywyd mwy cynaliadwy  ymhen dim.

Dwi wedi ei ddweud o’r blaen a byddaf yn ei ddweud eto, y pethau mwyaf cynaliadwy yw’r pethau rydych chi eisoes yn berchen arnyn nhw felly efallai y byddwch chi’n meddwl ei fod ychydig yn orfeirniadol ac yn wrthgynhyrchiol ohonof yn dweud i wario’ch arian ar rai nwyddau newydd. Fodd bynnag, mae buddsoddiad craff eto yn beth arall i’w ychwanegu at y rhestr gynaliadwyedd hir. Mae gwario ychydig yn fwy na’r arfer ar eitemau o ansawdd uchel yn golygu y byddant yn para’n hirach ac yn lleihau’r angen o orfod eu disodli mewn ychydig o flynyddoedd, mi fydd Mam Ddaear yn wen o glust i glust. 

Yn gyntaf ar y rhestr, cwpanau coffi. Mae’r DU yn yfed tua 98 miliwn o gwpanau o goffi y dydd, a gyda ni i gyd yn prysuro pob diwrnod dwi’n tybio bod y mwyafrif o’r rheini’n cael eu hyfed mewn cwpanau tecawê untro. Mae cyfnewid cwpanau coffi untro ar gyfer cwpan y gellir ei ailddefnyddio yn un o’r cyfnewidiadau cynaliadwy hawsaf y gallech ei wneud. Gallwch brynu  cwpanau y gellir eu hailddefnyddio o’r rhan fwyaf o siopau’r stryd fawr, ond fy nghyngor fyddai buddsoddi mewn cwpan ailddefnyddiadwy metel, wedi’i inswleiddio a gwrth-gollyngiad o ansawdd uchel fel cwpan Chilly’s o John Lewis neu gwpan Cactws Neon o Siop Sero, Rhiwbeina, a fydd yn eich para am flynyddoedd i ddod. Nid yn unig y byddwch yn helpu i leihau gwastraff, ond byddwch hefyd yn arbed y ceiniogau yn y tymor hir, gyda’r rhan fwyaf o siopau coffi Caerdydd yn cynnig gostyngiad wrth ddefnyddio cwpanau y gellir eu hailddefnyddio.

Image: Chilli’s
Image: @neonkactus

Gwell gennych goffi bore wedi’i greu i’ch hoffter o adref? Peidiwch â phoeni, mae gen i dip ar gyfer hwnna ‘fyd. Meddyliwch am brynu ffa neu fâl coffi o siopau coffi lleol fel y siop coffi annibynnol a redir yn deuluol Uncommon Ground, wedi’i leoli yn yr Arcêd Frenhinol, sy’n rhostio eu coffi m’ond dafliad carreg i ffwrdd o’r ddinas. Cofiwch, wrth brynu’n lleol rydych yn prynu’n well! Gallwch hefyd brynu pod coffi metel y gellir ei ailddefnyddio i’w ddefnyddio gyda’ch peiriannau espressoo wahanol siopau ledled y brifddinas.

Image: @_uncommonground

Nawr os ydych chi’n rhywbeth fel fi, roedd yfed mwy o ddŵr yn eithaf uchel ar restr addunedau’r flwyddyn newydd felly prynu potel ddŵr y gellir ei hailddefnyddio yw’r cam nesaf. Gallwch chi aros yn gyson a buddsoddi mewn potel Chilly’s neu Neon Cactus sy’n cyd-fynd gyda’ch cwpan ond mae yna lwyth oddewis gyda’r mwyafrif o siopau yn gwerthu’r rhain. Wrth brynu potel newydd, ceisiwch osgoi poteli plastig sydd â phrint arnynt. Rydym i gyd yn gwybod y bydd y print yn crafu i ffwrdd yn y golch a fyddech chi m’ond eisiau ei ddisodli’n y pendraw. Yn lle, dewiswch botel glir sy’n rhydd o BPA (mae hynny’n hynod bwysig!) neu hyd yn oed yn well, dewiswch botel fetel.

Image: @neonkactus

Efallai y byddwch chi’n meddwl po fwyaf y botel orau, fel bod chi ddim yn rhedeg allan o ddŵr trwy gydol eich diwrnod. Ond gyda chynllun Ail-lenwi Caerdydd, nid yw maint yn broblem! Nod y cynllun yw cynyddu nifer y pwyntiau dŵr ar draws y ddinas, gan leihau ei lygredd plastig. Drwy lawrlwytho’r ap ‘Refill’, gallwch weld map o’r lleoliad agosaf a fydd yn hapus i’ch ail-lenwi gyda H20, am ddim…felly efallai na fydd y botel ddŵr ciwt, 500ml, maint llawfag yn gymaint o boen i’w hail-lenwi wedi’r cyfan. 

Image: @citytosea

Ac wrth gwrs, i gario’r holl pryniadau arbed planed hyn fydd angen bag arnoch. Wrth neidio ar y bandwagon cynaliadwyedd hwn, mae’r mwyafrif o siopau’r stryd fawr yn gwerthu bagiau tote eu hunain ym mhob lliw’r enfys i gyd-fynd â’ch personoliaeth ond cofiwch mai rhan allweddol o gynaliadwyedd yw siopa’n lleol. Mae lleoedd fel Love Live Light – Healing Club, Pontcanna a Overseas Apparel yn yr Arcêd Frenhinol yn ddewisiadau gwych sy’n gwerthu bagiau tote printiedig eu hunain gan ddefnyddio deunyddiau organig a/neu ddeunyddiau wedi’u hailgylchu. 

Image: @lovelivelighthealinghub

Fel oedd Dewi Sant bob amser yn dweud “gwnewch y pethau bychain” ac wrth gyfnewid yn gynaliadwy fesul tipyn, gallwch helpu i wneud gwahaniaeth mawr.

Wedi ei ysgrifennu gan Tom Kemp

Author WCS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *